Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2507/UBND-VXNV   Ngày ky´: 21/06/2023  
  Trích yếu: V/v tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc  
Tệp đính kèm:
DT9567-1687224280235-80428314.doc
DT9567-1687224280235-80428314_converted(21.06.2023_16h31p35)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Thị Như Ý