Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 312/QĐ-UBND   Ngày ky´: 31/05/2022  
  Trích yếu: V/v Phê duyệt yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị mới Khánh Hải  
Tệp đính kèm:
DT7960-1653641768403-81714208.docx
DT7960-1653641768403-81714208_converted(31.05.2022_21h23p15)_signed.pdf
Người cập nhật: Hồ Như Vương