Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2978/UBND-KTTH   Ngày ky´: 21/08/2020  
  Trích yếu: V/v các dự án, tiểu dự án dự kiến sử dụng vốn vay AFD.  
Tệp đính kèm:
CVUB 2978_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Quốc Huy