Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3345/UBND-KTTH   Ngày ky´: 17/09/2020  
  Trích yếu: V/v thực hiện Bộ Chỉ số Theo dõi Đánh giá nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh.  
Tệp đính kèm:
CVUB 3345_signed.pdf
Người cập nhật: Quý Minh Trung