Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1735/UBND-KTTH   Ngày ky´: 25/04/2022  
  Trích yếu: V/v tiếp tục tăng cường triển khai công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).  
Tệp đính kèm:
CV-BNN-gui-UBND-xử-lý-tàu-cá-IUU.pdf
Phụ lục I.pdf
DT6023-1650773622146-63876330.doc
DT6023-1650773622146-63876330(25.04.2022_20h46p30)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hồng Chung