Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3748/KH-UBND   Ngày ky´: 26/08/2022  
  Trích yếu: V/v Truyền thông thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 29/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030  
Tệp đính kèm:
DT13234-1661325736576-25335832_nguyenthithanhbinh-25-08-2022_11h08p54.docx
DT13234-1661325736576-25335832_nguyenthithanhbinh-25-08-2022_11h08p54(26.08.2022_16h35p05)_signed.pdf
Người cập nhật: Hồ Như Vương