Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2897/UBND-VXNV   Ngày ky´: 14/08/2020  
  Trích yếu: HỎA TỐC. V/v triển khai thực hiện Thông báo số 917-TB/TU của Thường trực Tỉnh ủy  
Tệp đính kèm:
CVUB 2897_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc