Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 468/TB-VPUB   Ngày ky´: 22/07/2022  
  Trích yếu: Lịch Tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
07_Thongbao_468_ngay_22072022.pdf
Người cập nhật: admin/gov/vn