Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 26/BC-UBND   Ngày ky´: 31/01/2023  
  Trích yếu: V/v công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh tháng 01 năm 2023, từ ngày 23/12/2022 đến ngày 19/01/2023  
Tệp đính kèm:
DT1113-1675041853849-77489954.doc
DT1113-1675041853849-77489954(31.01.2023_10h29p51)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc