Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3622/VPUB-TCDNC   Ngày ky´: 25/09/2020  
  Trích yếu: kiểm tra và tham mưu UBND tỉnh xử lý đối với việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện khu dân cư phía Bắc đường Nguyễn Văn Cừ, phường Văn Hải, thành phố PR-TC.  
Tệp đính kèm:
11. Giao So TNMT kiem tra lai HS trinh gia dat cua the duong Nguyen Van Cu va Nguyen Thi Minh Khai TTR so 3307(lehuyen)(25.09.2020_09h18p04).doc
11. Giao So TNMT kiem tra lai HS trinh gia dat cua the duong Nguyen Van Cu va Nguyen Thi Minh Khai TTR so 3307(25.09.2020_14h52p22)_signed.pdf
Người cập nhật: Vũ Huy Hiệu