Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 643/QĐ-UBND   Ngày ky´: 30/05/2022  
  Trích yếu: V/v Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải  
Tệp đính kèm:
DT7917-1653616535166-69160294.doc
DT7917-1653616535166-69160294_converted(30.05.2022_13h01p02)_signed.pdf
Người cập nhật: Cao Thanh Tuấn