Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 882/QĐ-UBND   Ngày ky´: 04/07/2023  
  Trích yếu: V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố  
Tệp đính kèm:
DT10337-1688368941067-00977315.doc
DT10337-1688368941067-00977315_converted(03.07.2023_22h07p37)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc