Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 243/KH-UBND   Ngày ky´: 17/01/2022  
  Trích yếu: V/v Triển khai thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người có công với cách mạng, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật và các đối tượng cần trợ giúp xã hội giai đoạn 2021-2030 tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT535-1641871996183-51588911.doc
DT535-1641871996183-51588911_converted(17.01.2022_09h55p39)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến