Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1873/UBND-KTTH   Ngày ky´: 05/05/2022  
  Trích yếu: V/v thực hiện Chỉ thị và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí  
Tệp đính kèm:
DT6493-1651650124429-58802543_lehuyen-05-05-2022_08h11p49.docx
DT6493-1651650124429-58802543_lehuyen-05-05-2022_08h11p49(05.05.2022_10h11p28)_signed.pdf
Người cập nhật: Trương Thiết Thụ