Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 337/QĐ-UBND   Ngày ky´: 16/03/2023  
  Trích yếu: V/v Giải quyết chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau 30/4/1975 đã phục viên, thôi việc theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ  
Tệp đính kèm:
DT3728-1678873681810-70098305.doc
DT3728-1678873681810-70098305(16.03.2023_13h43p27)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến