Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 35/VPUB-LCT   Ngày ky´: 26/08/2022  
  Trích yếu: V/v LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 35/2022 (Từ ngày 29/8 đến ngày 02/9/2022)  
Tệp đính kèm:
DT13386-1661502942794-07758923.docx
DT13386-1661502942794-07758923_converted(26.08.2022_15h47p45)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Thanh Bình