Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 10/2023/QĐ-UBND   Ngày ky´: 31/01/2023  
  Trích yếu: V/v Ban hành Quy định cơ chế huy động và lồng ghép các nguồn vốn trong thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT1085-1674807316703-85169923_nguyenthithanhbinh-27-01-2023_15h22p56.doc
DT1085-1674807348874-18522930_nguyenthithanhbinh-27-01-2023_15h25p49.doc
DT1085-1674807316703-85169923_nguyenthithanhbinh-27-01-2023_15h22p56_converted(31.01.2023_09h59p40)_signed.pdf
QUY DINH KEM THEO QD SO 10.2023.QĐ-UBND(31.01.2023_10h04p33)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Đức Nghĩa