Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1067/KH-UBND   Ngày ky´: 16/03/2022  
  Trích yếu: V/v Tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch Chuyên viên và tương đương tỉnh Ninh Thuận năm 2022  
Tệp đính kèm:
DT3735-1647401038565-21925627.doc
DT3735-1647401038580-05032455.xlsx
DT3735-1647401038565-21925627_converted(16.03.2022_16h44p07)_signed.pdf
PHU LUC KEM THEO KH 1067(16.03.2022_16h46p41)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Thị Như Ý