Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 467/KH-UBND   Ngày ky´: 14/02/2023  
  Trích yếu: V/v Triển khai thực hiện công tác gia đình năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT1848-1676260715935-57096075.docx
DT1848-1676260715935-57096075_converted(14.02.2023_09h03p18)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc