Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2294/VPUB-VXNV   Ngày ky´: 29/06/2020  
  Trích yếu: V.v tham mưu triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 24/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ.  
Tệp đính kèm:
CVVP2294_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh