Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 18/2022/QĐ-UBND   Ngày ky´: 20/04/2022  
  Trích yếu: V/v Ban hành Quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT5656-1650275447501-32153846.doc
QD18.2022_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc