Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3014/UBND-KTTH   Ngày ky´: 25/08/2020  
  Trích yếu: V/v nộp tiền trồng rừng thay thế đối với 3, 073 ha rừng tự nhiên được thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để xây dựng các đường dây 500kV, 220kV đấu nối trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
CVUB 3014_signed.pdf
Người cập nhật: Quý Minh Trung