Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3568/UBND-TCDNC   Ngày ky´: 10/09/2019  
  Trích yếu: V.v xử lý văn bản QPPL về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 6 tháng đầu năm 2019.  
Tệp đính kèm:
CVVP3568_signed.pdf
Người cập nhật: Cao Thanh Tuấn