Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2137/VPUB-KTTH   Ngày ky´: 17/06/2020  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Công văn số 2051/BTTTT-THH ngày 04/6/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông.  
Tệp đính kèm:
CVVP2137_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Thanh Bình