Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 4642/UBND-PVHCC   Ngày ky´: 26/10/2022  
  Trích yếu: V/v triển khai Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng  
Tệp đính kèm:
DT16588-1666665230067-81841067_vominhtam-25-10-2022_17h32p50.doc
DT16588-1666665230067-81841067_vominhtam-25-10-2022_17h32p50(26.10.2022_10h21p39)_signed.pdf
Người cập nhật: Hoàng Thị Hương Giang