Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 5953/UBND-VXNV   Ngày ky´: 30/10/2021  
  Trích yếu: V/v phối hợp thực hiện thí điểm mô hình Tổ nhân dân tự quản giám sát, kiểm soát dịch Covid-19 tại địa bàn khu dân cư  
Tệp đính kèm:
DT17901-1635409968608-39284177.doc
DT17901-1635409968608-39284177(30.10.2021_18h42p52)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến