Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2273/QĐ-UBND   Ngày ky´: 05/12/2021  
  Trích yếu: Về việc Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận(tính đến 17g00 ngày 03/12/2021)  
Tệp đính kèm:
DT20259-1638584982956-99252037.doc
DT20259-1638584982956-99252037(05.12.2021_20h59p13)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc