Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 5438/KH-UBND   Ngày ky´: 14/12/2022  
  Trích yếu: V/v Thông tin tuyên truyền, quảng bá về tỉnh Ninh Thuận trên ấn phẩm của các cơ quan báo chí năm 2023  
Tệp đính kèm:
DT19380-1670902353793-42914702.doc
DT19380-1670902353793-42914702_converted(14.12.2022_07h43p26)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc