Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 82/KH-UBND   Ngày ky´: 14/01/2020  
  Trích yếu: Về việc công tác bồi thường nhà nước năm 2020.  
Tệp đính kèm:
KHUB82_signed.pdf
Người cập nhật: Cao Thanh Tuấn