Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 79/2021/QĐ-UBND   Ngày ky´: 12/11/2021  
  Trích yếu: V/v Sửa đổi, bổ sung Điểm a, Khoản 3, Điều 10 của Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp, giải quyết các thủ tục triển khai dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và dự án sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT18923-1636704673244-09561391.doc
DT18923-1636704673244-09561391_converted(14.11.2021_14h19p52)_signed.pdf
Người cập nhật: Phạm Đức Nam