Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2201/VPUB-VXNV   Ngày ky´: 23/06/2020  
  Trích yếu: V.v chọn Mẹ Việt Nam anh hùng tham dự Gặp mặt đại biểu Bà mẹ Việt Nam anh hùng toàn quốc năm 2020.  
Tệp đính kèm:
CVVP2201_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Thị Như ý