Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1993/UBND-VXNV   Ngày ky´: 22/05/2023  
  Trích yếu: V/v hỗ trợ thông tin, tuyên truyền Lễ đón Bằng công nhận của UNESCO ghi danh nghệ thuật làm gốm của người Chăm vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp và Lễ hội Nho - Vang Ninh Thuận năm 2023  
Tệp đính kèm:
DT7580-1684369279593-16644666.doc
DT7580-1684369279593-16644666(21.05.2023_20h55p33)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc