Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 842/QĐ-UBND   Ngày ky´: 08/06/2020  
  Trích yếu: V/v phê duyệt danh sách hộ kinh doanh, lao động không có giao kết hợp đồng lao động đủ điều kiện nhận hỗ trợ do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Ninh Hải - đợt 1.  
Tệp đính kèm:
QDCT 842_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến