Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 65/KH-UBND   Ngày ky´: 09/01/2020  
  Trích yếu: V/v tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2020.  
Tệp đính kèm:
KHUB 65_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến