Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3277/UBND-KTTH   Ngày ky´: 27/07/2022  
  Trích yếu: V/v thúc đẩy sử dụng các nền tảng số trên địa bàn tỉnh năm 2022  
Tệp đính kèm:
DT11354-1658819254944-54485746_nnminh-26-07-2022_16h31p52.docx
DT11354-1658819254944-54485746_nnminh-26-07-2022_16h31p52(27.07.2022_07h16p48)_signed.pdf
Người cập nhật: Hồ Như Vương