Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1993/KH-UBND   Ngày ky´: 12/05/2022  
  Trích yếu: V/v Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT6818-1652151110274-76622625_nnminh-11-05-2022_09h53p30.doc
DT6818-1652151110274-76622625_nnminh-11-05-2022_09h53p30(12.05.2022_09h25p11)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hồng Chung