Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 18/2020/QĐ-UBND   Ngày ky´: 09/06/2020  
  Trích yếu: V/v ban hành Quy chế hoạt động, hướng dẫn nội dung chi, mức chi và việc quản lý, sử dụng Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
QDUB 18.2020_signed.pdf
Người cập nhật: Quý Minh Trung