Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2177/QĐ-UBND   Ngày ky´: 17/11/2021  
  Trích yếu: Về việc ban hành Quy trình thực hiện cách ly F1 tại nhàvà cách ly điều trị F0 tại nhà trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT19057-1637067072335-17029155.doc
DT19057-1637067072335-17029155(17.11.2021_12h31p15)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc