Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 892/UBND-KTTH   Ngày ky´: 14/03/2023  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1643/QĐ-TTg ngày 29/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ  
Tệp đính kèm:
DT3539-1678694804522-58579112.doc
DT3539-1678694804522-58579112_converted(14.03.2023_09h17p14)_signed.pdf
Người cập nhật: Phạm Đức Nam