Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 83/TB-VPUB   Ngày ky´: 23/03/2020  
  Trích yếu: V.v kết luận của Chủ tịch, UBND tỉnh Lưu Xuân Vĩnh Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cuộc họp trực tuyến phòng, chống dịch bệnh Covid-19.  
Tệp đính kèm:
TBVP83_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc