Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 25/2022/QĐ-UBND   Ngày ky´: 11/05/2022  
  Trích yếu: V/v Quyết định Quy định Bảng giá nhà ở, công trình xây dựng và vật kiến trúc  
Tệp đính kèm:
DT6787-1652087114341-13046047_vominhtam-11-05-2022_11h44p30.doc
DT6787-1652087114341-13046047_vominhtam-11-05-2022_11h44p30_converted(11.05.2022_15h57p14)_signed.pdf
PHU LUC KEM THEO QD 25.2022(11.05.2022_16h05p28)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Trọng Lĩnh