Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 816/QĐ-UBND   Ngày ky´: 04/07/2022  
  Trích yếu: Về việc công nhận kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính lên Chuyên viên chính, Chuyên viên và tương đương năm 2022  
Tệp đính kèm:
DT10093-1656660413279-03673131.doc
DT10093-1656660413298-23774056.xlsx
DT10093-1656660413309-44146813.xlsx
DT10093-1656660420925-53133052.xls
DT10093-1656660413279-03673131_converted(04.07.2022_11h02p00)_signed.pdf
PHU LUC 1(04.07.2022_15h58p12)_signed.pdf
PHU LUC 2(04.07.2022_15h58p28)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc