Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3249/UBND-KTTH   Ngày ky´: 11/09/2020  
  Trích yếu: V/v kiểm tra, xử lý nội dung phản ánh của báo chí.  
Tệp đính kèm:
CVUB 3249_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thành Hào