Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 38/QĐ-UBND   Ngày ky´: 11/01/2021  
  Trích yếu: V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về quỹ, tổ chức hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
QDCT 38_signed.pdf
Người cập nhật: Võ Thị Thu Thùy