Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1705/UBND-VXNV   Ngày ky´: 29/04/2023  
  Trích yếu: V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19  
Tệp đính kèm:
DT6564-1682649095475-90519361.doc
DT6564-1682649095475-90519361_converted(29.04.2023_13h19p25)_signed.pdf
bao-cao-nhanh-covid-26-27-4-2023-_khanh-27-04-2023_18h36p39(27.04.2023_18h38p55)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc