Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2211/UBND-KTTH   Ngày ky´: 24/05/2022  
  Trích yếu: V/v chậm thực hiện thủ tục quyết toán Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung - Khoản vay bổ sung.  
Tệp đính kèm:
CVUB 2211_signed.pdf
Người cập nhật: Phạm Hữu Tín