Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1162/QĐ-UBND   Ngày ky´: 22/08/2022  
  Trích yếu: V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tính đến 17 giờ 00 ngày 18/8/2022  
Tệp đính kèm:
DT13072-1661141214706-11809053.doc
DT13072-1661141214706-11809053(22.08.2022_16h08p01)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc