Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 6484/UBND-VXNV   Ngày ky´: 27/11/2021  
  Trích yếu: V/v hướng dẫn danh mục “vùng nguy cơ” và “nhóm nguy cơ” để thực hiện lấy mẫu xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 trong cộng đồng.  
Tệp đính kèm:
DT19729-1637898832824-15470701_lehuyen-26-11-2021_20h56p28.doc
DT19729-1637898832824-15470701_lehuyen-26-11-2021_20h56p28(27.11.2021_12h57p06)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc