Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1960/UBND-VXNV   Ngày ky´: 18/05/2023  
  Trích yếu: V/v triển khai Quyết định số 426/QĐ-TTg ngày 21/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ.  
Tệp đính kèm:
DT7333-1684133737373-86590141.doc
DT7333-1684133737373-86590141(18.05.2023_21h17p16)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc