Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2649/UBND-KTTH   Ngày ky´: 30/06/2023  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện công tác kiểm tra, nâng cao cảnh báo tại các khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh trong mùa mưa lũ.  
Tệp đính kèm:
DT10250-1688125482136-07190377.doc
DT10250-1688125516701-30136263.pdf
DT10250-1688125482136-07190377_converted(01.07.2023_06h12p24)_signed.pdf
Người cập nhật: Phạm Hữu Tín